Asukasliittoon voi liittyä:

 • asukasyhdistys
 • vuokralais- ja asukastoimikunta
 • muu asukkaiden yhteisö
 • henkilöjäsen

Asukasliiton jäsenedut:

 • jäsenille puhelinneuvonta maksaa vain normaalin puhelinmaksun (pvm)
 • henkilöjäsenille ja jäsenyhdistyksille postitetaan ASUMINEN JA YHTEISKUNTA -lehti veloituksetta

Liitto neuvoo:

 • vuokra-asukkaita
 • osakeyhtiöiden osakkaita
 • asukkaiden yhdistyksiä
 • asukastoimikuntia
 • asukkaiden oikeuksissa
 • sopimus- ja vastuuasioissa
 • asumisterveysasioissa
 • asuinympäristöasioissa

Asukasliitto kouluttaa:

 • teemapäivillä
 • seminaareissa
 • asukas- ja talotoimikuntien tapaamisissa
 • räätälöityä koulutusta voi tilata Asukasliiton kehittämis- ja koulutusyksiköstä

Asukasliitto toimii:

 • hyvän, kohtuuhintaisen ja terveellisen asumisen puolesta
 • asukkaita palvelevan kestävän kehityksen huomioivan asuinympäristön puolesta

Asukasliitto yhdistää:

 • asukasyhdistykset ja muut asukkaiden yhteisöt
 • vuokra-asukkaat
 • omistusasukkaat
 • osaomistusasukkaat
 • asumisoikeusasukkaat
 • omakotiasukkaat

valtakunnallisesti vaikuttavaksi liitoksi ja verkottaa ne kansainvälisiin asumisen organisaatioihin

Asukasliitto tarttuu:

 • nopeasti asuntopolitiikan muutoksiin tuoden esille asukkaiden näkökulman
 • osallistumalla ja vaikuttamalla valtakunnalliseen päätöksentekoon

Asukasliitto seuraa:

 • asumisen kehityssuuntia Euroopassa voidakseen edistää hyvien ja torjua huonojen vaikutusten siirtymistä Suomeen

Asukasyhdistys on:

 • alueen asukkaiden yhteistyöfoorumi ja tehokas työväline asukkaiden etujen ajamiseksi
 • asukkaiden ja viranomaisten välinen tietokanava
 • asuinalueen vaikuttaja ja asumiskulttuurin vahvistaja

Asukasyhdistysten merkitys asuinalueiden kehittäjänä kasvaa ja laajenee


Seuraa tapahtumia Asukasliiton omilla Facebook-sivuilla!